Vị trí hiện tại : Vebo tv > IRN Azadegan League
IRN Azadegan League
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 29
Chadormalou Ardakan /static/images/s106/point-arrow.png

IRN Azadegan League Lịch thi đấu

12.05 17:30
Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad

-

Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani

-

12.05 17:30
Darya Babol logoDarya Babol

-

Shahr Raz FC logoShahr Raz FC

-

12.05 18:00
Shahrdari Astara logoShahrdari Astara

-

Mes Shahr-e Babak logoMes Shahr-e Babak

-

12.05 18:00
Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr

-

Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

-

12.05 18:00
Saipa logoSaipa

-

Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC

-

12.05 18:30
Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran

-

Damash Gilan FC logoDamash Gilan FC

-

12.06 17:30
Fajr Sepasi logoFajr Sepasi

-

Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan

-

12.06 17:30
Khooshe Talaee Sana Saveh logoKhooshe Talaee Sana Saveh

-

Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan

-

12.06 17:30
Mes Kerman logoMes Kerman

-

Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam

-

12.12 17:30
Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

-

Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad

-

Hiển thị thêm trận đấu >
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan
14
9/2/3
20/13
29
2
Fajr Sepasi logoFajr Sepasi
14
8/3/3
17/8
27
3
Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC
14
7/5/2
20/13
26
4
Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad
13
8/1/4
19/9
25
5
Saipa logoSaipa
14
6/4/4
14/8
22
6
Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran
14
5/6/3
11/7
21
7
Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani
14
5/6/3
12/9
21
8
Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan
14
6/2/6
13/11
20
9
Shahr Raz FC logoShahr Raz FC
14
5/5/4
10/9
20
10
Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam
14
6/2/6
13/18
20
12.05 17:30
Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad

-

Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani

-

12.05 17:30
Darya Babol logoDarya Babol

-

Shahr Raz FC logoShahr Raz FC

-

12.05 18:00
Shahrdari Astara logoShahrdari Astara

-

Mes Shahr-e Babak logoMes Shahr-e Babak

-

12.05 18:00
Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr

-

Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

-

12.05 18:00
Saipa logoSaipa

-

Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC

-

12.05 18:30
Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran

-

Damash Gilan FC logoDamash Gilan FC

-

12.06 17:30
Fajr Sepasi logoFajr Sepasi

-

Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan

-

12.06 17:30
Khooshe Talaee Sana Saveh logoKhooshe Talaee Sana Saveh

-

Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan

-

12.06 17:30
Mes Kerman logoMes Kerman

-

Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam

-

12.12 17:30
Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

-

Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad

-

12.12 17:30
Mes Shahr Babak logoMes Shahr Babak

-

Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani

-

12.12 17:30
Shahr Raz FC logoShahr Raz FC

-

Shahrdari Astara logoShahrdari Astara

-

12.12 18:00
Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran

-

Saipa logoSaipa

-

12.13 17:30
Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan

-

Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr

-

12.13 17:30
Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan

-

Fajr Sepasi logoFajr Sepasi

-

12.13 17:30
Damash Gilan FC logoDamash Gilan FC

-

Khooshe Talaee Sana Saveh logoKhooshe Talaee Sana Saveh

-

12.13 18:00
Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC

-

Mes krman logoMes krman

-

12.13 18:00
Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam

-

Darya Babol logoDarya Babol

-

12.18 17:45
Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani

-

Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

-

12.19 17:30
Shahrdari Astara logoShahrdari Astara

-

Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran

-

11.29 18:10
Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani

2

Darya Babol logoDarya Babol

2

11.29 18:00
Shahr Raz FC logoShahr Raz FC

0

Saipa logoSaipa

0

11.29 17:30
Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

1

Shahrdari Astara logoShahrdari Astara

0

11.29 17:30
Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan

2

Mes krman logoMes krman

2

11.29 17:30
Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad

3

Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr

0

11.29 17:30
Mes Shahr Babak logoMes Shahr Babak

0

Fajr Sepasi logoFajr Sepasi

0

11.28 18:15
Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC

3

Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran

1

11.28 18:15
Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam

2

Khooshe Talaee Sana Saveh logoKhooshe Talaee Sana Saveh

1

11.28 17:30
Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan

2

Damash Gilan FC logoDamash Gilan FC

1

11.23 18:15
Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr

0

Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani

1

11.23 18:00
Shahrdari Astara logoShahrdari Astara

1

Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad

0

11.23 18:00
Mes Kerman logoMes Kerman

0

Mes Shahr-e Babak logoMes Shahr-e Babak

0

11.22 19:00
Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran

4

Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam

0

11.22 18:00
Damash Gilan FC logoDamash Gilan FC

0

Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC

0

11.22 18:00
Darya Babol logoDarya Babol

1

Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr

2

11.22 18:00
Fajr Sepasi logoFajr Sepasi

1

Shahr Raz FC logoShahr Raz FC

0

11.22 18:00
Khooshe Talaee Sana Saveh logoKhooshe Talaee Sana Saveh

1

Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan

2

11.22 18:00
Saipa logoSaipa

0

Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan

1

11.17 18:45
Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr

0

Mes krman logoMes krman

2

11.15 19:00
Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam

1

Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC

2

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Chadormalou Ardakan logoChadormalou Ardakan
14
9/2/3
20/13
29
2
Fajr Sepasi logoFajr Sepasi
14
8/3/3
17/8
27
3
Naft Masjed Soleyman FC logoNaft Masjed Soleyman FC
14
7/5/2
20/13
26
4
Kheybar Khorramabad logoKheybar Khorramabad
13
8/1/4
19/9
25
5
Saipa logoSaipa
14
6/4/4
14/8
22
6
Naft Gachsaran logoNaft Gachsaran
14
5/6/3
11/7
21
7
Esteghlal Mollasani logoEsteghlal Mollasani
14
5/6/3
12/9
21
8
Mes Soongoun Varzaghan logoMes Soongoun Varzaghan
14
6/2/6
13/11
20
9
Shahr Raz FC logoShahr Raz FC
14
5/5/4
10/9
20
10
Pars Jonoubi Jam logoPars Jonoubi Jam
14
6/2/6
13/18
20
11
Mes Kerman logoMes Kerman
14
5/4/5
16/15
19
12
Ario Eslamshahr logoArio Eslamshahr
14
4/6/4
10/12
18
13
Mes Shahr Babak logoMes Shahr Babak
14
4/5/5
12/9
17
14
Shahrdari Astara logoShahrdari Astara
14
5/2/7
10/13
17
15
Khooshe Talaee Sana Saveh logoKhooshe Talaee Sana Saveh
14
3/2/9
9/22
11
16
Darya Babol logoDarya Babol
14
1/7/6
12/18
10
17
Damash Gilan FC logoDamash Gilan FC
13
2/4/7
10/17
10
18
Khalij Fars Mahshahr logoKhalij Fars Mahshahr
14
1/4/9
8/25
7
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy